HAKKIMIZDA

We produce great ideas and build new world

Ne yapacağız?

INVENTO TÜRKİYE, müşterilerinin mekansal ihtiyaçlarına ve yaşam şekillerindeki farklılıklarının gerektirdiği ihtiyaçlarına yönelik, fonksiyonel dönüşebilen çözümler sunarak inşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık gibi disiplinleri yönlendirerek sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur, ortaya bir proje çıkması için gerekecek sistemli organizasyonu yaparak, bu disiplinler tarafından planlanan, tasarlanan ve üretilen çeşitli ölçek ve kapsamdaki projelerin organizasyonu yapar.

Bizim süreçler nelerdir?

-Tasarımcının tasarlama süreci -Organizasyonel tasarlama süreci Tasarım sürecinde; her bir disiplinin kendine özgü tasarımlarının yanı sıra, her bir disiplinin aldığı kararlar diğer disiplinlerin tasarımlarını da etkileyeceğinden ortak kararların alınmasını gerektiren disiplinler arası tasarım da önemlidir. Disiplinler arası tasarımın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ise, ancak iyi bir organizasyonla sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı; mimari tasarım sürecinde mimarın diğer disiplinlerle olan ilişkilerini irdelemek olduğundan daha çok organizasyonel tasarım süreci üzerinde durulacaktır.

Neden bizi seçmelisiniz?

Mimari Tasarım Ve Uygulama Alanlarında beklentilere cevap verebilmek için günümüzde çağdaş tasarım ve uygulamalarından daha da ötesini sunmayı hedef ediniyoruz. Günümüzün tasarım ilkeleriyle bütünleşen yenilikçi mimari malzemeleri takip eder ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima çalışan ve genç kalan tasarımlar üretir, INVENTO TÜRKİYE.

“Benim için her gün yeni bir şeydir. Her projeye ilk yaptığım projeymiş gibi bir güvensizlikle başlarım. Ter dökerim, bir yola doğru giderim ve çalışmaya başlarım, nereye gittiğimden emin olmadan. Eğer nereye gittiğimi bilseydim, bu işi yapamazdım.”

Frank Gehry, MİMAR

Felsefemiz

Mimari Tasarım ve Uygulama Organizasyon

İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır mimarı tasarım. Mimari Tasarım; Başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Her türlü açık ve kapalı mekân ve çevre (peyzaj Mimarlığı)’na girer. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekânları kuşatan yakın dış çevre diğer bir ifadeyle Peyzaj tasarımı da, mimari tasarımı da olabilir. Mekân, içinde yaşamın gerçekleştiği fiziki ortam olarak tanımlanabilir. Mekânın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın her gün artan çeşitliliği gözönüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fiziki çevre; peyzaj mimarlığı çalışmalarına gereksinim vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel,farklılıklar içerir. Her projede bir ana fikir veya temanın olması gerekir. Nedir bu “tema”, “ana fikir”, “konsept” ? Bir projenin neden “kavramsal bir dayanağı” veya “temel çıkış noktası” olmalıdır? Böyle bir düşünsel kurgu olmaksızın proje çizilemez mi?… Mimari tasarımlarda konsepti yakalayabilmek için öncelikle düşünmek gerekir. Öncelikle mimari tasarımın içerisinde yaşayanların nasıl yaşadığını, çevresindeki insanları, misafirlerini, ne yemek yediğini, kısacası onun dünyasını keşfetmesi ve anlaması gerekir. Hatta, eskilerin deyimiyle, onu tanımak için bir süre yaşamını yakından izlemesi gerekir. Takıntılar üzerine bir proje kurgulamak yerine, onun yaşam biçimine benzemek zorundadır. Bu ise sadece araştırma yaparak bulunur ve anlaşılır. İkinci olarak “çevre analizi”, yapının konumlanacağı çevrenin çok iyi incelenmesi ve kavranması gerekir. Fiziksel Niteliklere entegre yaratıcı bir süreç. Bir kentin imar planı esasen o kentin on, onbeş bazen yirmi yıl sonra alacağı şekli tanımlar: ekonomisiyle, sosyal yaşantısıyla, hizmetleriyle ve altyapı olanaklarıyla. Ulaşım, konut, sanayi ve benzeri sektörlerin hepsi aynı hedefe işaret eder veya etmelidir. İmar planının o kentin geleceğidir. Ve Bütün yapılanlar o imar planına göre şekillenir. Günümüzde, bina tasarımında bir çok konuda karar verirken ekip çalışmasına ve konusunda uzman kişilerin bilgi ve önerilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Proje üretimi sırasında, her bir disiplinden gelen bilgiler ve istekler, karşı etkileşimli olarak tasarım ekibindeki diğer disiplinlerin tasarım süreçlerini de etkilemektedir. Mimari tasarım sürecinde, disiplinler arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli olan iletişim, günden güne, bilgi girdisinin artması ile daha çok önem kazanmaktadır. Böyle bir iletişimde hız, hassasiyet, eşgüdüm, süre ve maliyetler önemli parametrelerdir.

Mimari Tasarım Süreci

Yüzyıldan önceki dönemlerde, mimari tasarım yapanlar zanaatkâr olarak, mimarlık, mühendislik ve yapı imalatı denetimi görevlerini üstlerinde toplamışlardır. Ancak; 18. ve 19. yüzyıllarda endüstrileşme ile, Fransada Colbertin evrensel fabrika gibi eğitim kurumları ile mimarlık ve mühendislik dalları ayrılmıştır. Günümüzde ise yapı tasarımı, inşaat, makine, elektrik, elektronik mühendislikleri, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, yapı üretimi yüklenicisi, yapı denetimi gibi çeşitli bilgi alanlarının mimari tasarımcı ile birlikte çalıştığı süreç haline gelmiştir. Bu açıdan tasarlama sürecini tasarımcı ve organizasyon açılarından ayrı ayrı ele alma gerekliliği vardır. -Tasarımcının tasarlama süreci -Organizasyonel tasarlama süreci Tasarım sürecinde; her bir disiplinin kendine özgü tasarımlarının yanı sıra, her bir disiplinin aldığı kararlar diğer disiplinlerin tasarımlarını da etkileyeceğinden ortak kararların alınmasını gerektiren disiplinler arası tasarım da önemlidir. Disiplinler arası tasarımın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ise, ancak iyi bir organizasyonla sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı; mimari tasarım sürecinde mimarın diğer disiplinlerle olan ilişkilerini irdelemek olduğundan daha çok organizasyonel tasarım süreci üzerinde durulacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte; mimarların tasarım yöntemleri ile birlikte, diğer disiplinlerle olan ilişkileri ve tasarım organizasyonları da değişim geçirmiş, geleneksel organizasyondan dijital ortam organizasyonuna geçilmiştir.

Mimari Tasarım ve Uygulama Sürecinde Organizasyon

Bilgisayar teknolojilerinin kullanılmadığı, geleneksel tasarlama sürecinde, tasarımlar kağıt üzerine yapılmaktadır. Ancak tasarım belli bir aşamaya geldikten sonra diğer disiplinlerle (inşaat, makine, elektrik mühendisleri vb.) bilgi alış verişi sağlanabilmektedir.Diğer disiplinlerle belirli dönemlerde bir araya gelerek yapılabilen toplantılarda verilen kararlara göre tasarımlar yeniden revize edilmektedir. Her revizyonda tasarımların yeniden çizilmeleri gerekmektedir. Yapılan her toplantı ise birbirinden uzak mesafelerde bulunan kişiler için zaman ve para kaybı demektir. Bina tasarımında yer alan tüm disiplinlerin mimari proje üzerinden gerek kendi tasarımlarını yapmaları, gerekse bu farklı tasarımların belirli periyodlarla bir araya gelerek birbirlerine veri sağlayarak bütünsel tasarımın gelişmesi, geleneksel organizasyon surecinde adımsal (lineer) ve algoritmik bir süreci oluşturmaktadır. Ancak, bu adımsal süreç sürekli geriye dönük revizyonlar gerektirdiğinden hem proje gelişim sürecini uzatmakta, hem de tekrar çizilen projelerde hatalara neden olabilmektedir. Mimarlık ve Yapı Sektörü, birbiriyle direkt ilgilidirler. INVENTO TÜRKİYE, müşterilerinin mekansal ihtiyaçlarına ve yaşam şekillerindeki farklılıklarının gerektirdiği ihtiyaçlarına yönelik, fonksiyonel dönüşebilen çözümler sunarak inşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık gibi disiplinleri yönlendirerek sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur, ortaya bir proje çıkması için gerekecek sistemli organizasyonu yaparak, bu disiplinler tarafından planlanan, tasarlanan ve üretilen çeşitli ölçek ve kapsamdaki projelerin organizasyonu yapar. Mimari Tasarım Ve Uygulama Alanlarında beklentilere cevap verebilmek için günümüzde çağdaş tasarım ve uygulamalarından daha da ötesini sunmayı hedef edinmiştir. Günümüzün tasarım ilkeleriyle bütünleşen yenilikçi mimari malzemeleri takip eder ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima çalışan ve genç kalan tasarımlar üretir.

Becerilerimiz

PAZARLAMA
95%
TEKNOLOJİ
91%
YENİLİK
99%
ANALİZ
97%